Chiropraktyka McTimoney-Corley’a

Chiropraktyka pochodzi od złożenia dwóch słów z języka greckiego „chiro” znaczy ręka, „practicos” znaczy czynione. Już Hipokrates znał tę metodę leczniczą. Uważał, że przesunięcie kręgów kręgosłupa są przyczyną różnych chorób. Samo kręgarstwo kwitło najbardziej wśród ludności wiejskiej. Dokładny opis 148 przypadków, w których cierpienia związane były z uszkodzeniami lub wrażliwością kręgosłupa opisali dwaj amerykanie w 1834 roku. Jednak rozkwit tej metody, dokładne studia nad nią zawdzięczamy Danielowi Dawidowi Palmerowi (rok 1895). Wszystkie swoje spostrzeżenia zawarł w książce " Nauka i sztuka oraz filozofia kręgarstwa". Pisze tam o powiązaniach fizjologicznych całego organizmu z systemem nerwowym.
Zawód Chiropraktyka
Zawód chiropraktyka powstał w Stanach Zjednoczonych w 1895 roku. Chiropraktyka rozwija się w szczególnie intensywnie w krajach, w których społeczeństwo uświadamia sobie, jak negatywnie brak ruchu w codziennym życiu człowieka, wpływa na jego zdrowie, a co za tym idzie samopoczucie. W USA ten sposób leczenia uznawany jest zarówno przez lekarzy akademickich, jak i instytucje ubezpieczeniowe! Chiropraktyk (USA, Kanada, Australia) jest uprawniony do wydawania opinii lekarskich (również sądowych), wystawiania zwolnień chorobowych oraz wykonywania, opisywania lub zlecania badań radiologicznych. Przeprowadzane w Kanadzie i Wielkiej Brytanii badania naukowe, na skuteczność chiropraktyki, dowodzą że: jest to jedna najtańszych metod leczenia finansowanych przez państwo, w porównaniu z medycznymi i klasycznymi zabiegami fizykoterapeutycznymi, znacznie skraca czas leczenia, mało inwazyjna, bez „chemii”, bez skutków ubocznych, pacjenci preferują ten sposób leczenia, bezpieczna metoda (poważne powikłania wg. statystyk amerykańskich firm ubezpieczeniowych 1: 4 000 000 przypadków).
Główne założenie chiropraktyki
Chiropraktyka opiera się na trzech spokrewnionych ze sobą oraz naukowo i klinicznie udowodnionych teoriach, które są akceptowane w środowisku naukowym.
1. Choroba może być wynikiem rozstroju układu nerwowego. Czynniki i stany, które oddziałują na układ nerwowy, a do których organizm nie jest się w stanie zaadoptować, powodują zmiany we wzorze przekazywania impulsów nerwowych, które odbiegają od normy. W konsekwencji, czego wiele zaburzeń funkcyjnych układu nerwowego może doprowadzić do powstania choroby.
2. Rozstrojenia układu nerwowego mogą być spowodowane zaburzeniami w układzie ruchowym.
3. Rozstrojenie układu nerwowego może spowodować lub pogorszyć chorobę, oraz spowodować zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu człowieka. Dlatego tez korekcja zaburzeń równowagi układu ruchowego jest bezwzględnie konieczna dla efektywnego prowadzenia pacjenta.
Dotyk oddziałowuje na centralny układ nerwowy
Reakcja chorego przy zastosowaniu chiropraktyki McTimoney-Corley’a oraz terapii bioenergetycznych jest potwierdzeniem jej holistycznego działania.Tkanka skórna rozwija się z tych samych embrionalnych komórek, co centralny system nerwowy (CNS). Zatem terapeuta, dotykając zewnętrzną powłokę chorego, czyli skórę jest w bezpośrednim kontakcie z jego CNS i może oddziaływać na niego terapeutyczne.
Chiropractic Flick
Przykładem wykorzystania w/w zjawiska jest technika odruchowego impulsu regulacyjnego w chiropraktyce McTimoney-Corley’a. Odruchowy impuls regulacyjny jest metodą przekazania opuszkiem palca chiropraktyka, impulsu („chiropractic flick”), posiadającego wysoką energię kinetyczną, na ściśle sprecyzowany, w drodze palpacyjnej, element powierzchniowej anatomii człowieka. Energia ta jest pochłaniana poprzez struktury mięśniowo powięziowe, które posiadają właściwości piezoelektryczne i jest wykorzystywana do autoregulacji łańcucha biokinetycznego.
Uszkodzenia kręgosłupa
Uszkodzenie kręgosłupa następuje w wyniku osiadania kręgów lub ich odchylania od prawidłowej osi. To znów powoduje zwężenie się otworów międzykręgowych, które stanowią wejście i wyjście nerwów. Przy ucisku odpowiedni pień nerwowy może ulec zapaleniu lub zanikowi. Doktor Wacław Korabiewicz w swojej książce "Cuda bez cudu" opisał działanie nerwów rdzeniowych w różnych odcinkach kręgosłupa na poszczególne organy:


Kręgi szyjne I - II - III K - mają wpływ na oczy (zaburzenia) wzroku, uszy (szumy), jamę ustną (zapalenie), głowę i uzębienie (bóle).
Kręgi IV - V K - osierdzie, opłucna, przepona, nadnercze, bóle głowy.
Kręgi IV i VIII K - defekty w tęczówce oka, bicie serca, wymioty.
Kręgi VII i VIII K - kończyny górne, palce, bóle międzyżebrowe.
Kręgi piersiowe II i III P - rozszerzenie serca, aorta, astma.
Kręgi II i IV P - mięsień sercowy, także astma. Kręg V P - żołądek, język, gardło.
Kręg VI P - śledziona, wątroba, żołądek, neurastenia.
Kręgi VII - XII P - jelito cienkie i nerki.
Kręgi lędzwiowe I L - skurcze pęcherza, macica, jelita, odbytnica.
Kręg II L - jelita, wyrostek robaczkowy, narządy płciowe, ischias, lumbago.
Kręg III L - nadmierna czynność jelita grubego, osłabienie czynności pęcherza, impotencja, bóle stawów, kończyn dolnych, ból w krzyżu.
Kręg IV L – macica, prostata, zaburzenia płciowe.
Kręg V L - bóle w stawach i mięśniach kończyn dolnych, czynności odbytnicy.

Oznaczenia:
Litera "K" znaczy kręgi karku albo szyi,
"P" kręgi piersiowe,
"L" kręgi lędźwiowe dolnego odcinka
Terapia podwinięcia kręgu
Chiropraktyczna regulacja podwichnięcia jest procedurą zarówno naukową jak i sztuką. Rola chiropraktyka sprowadza się do nadania odpowiedniego impulsu w kierunku, w którym powinna nastąpić samoregulacja segmentu kostnego. Okres potrzebny do samoregulacji może być równy ułamkowi sekundy, wynosić kilka sekund, a nawet kilka godzin. W metodzie McTimoney-Corley’a praktykuje się przerwy siedmiodniowe pomiędzy zabiegami, aby nie zaburzać procesu samoregulacji. Odruchowy Impuls Regulacyjny w metodzie chiropraktycznej McTimoney-Corley’a jest najbardziej efektywną, delikatną i bezpieczną dla pacjenta techniką w regulacji podwichnięć kręgosłupa, dlatego, że: - bezpieczna neurologicznie, - jest przyjazna i przyjemna dla pacjenta.
Źródło:www.chiropraktycypolscy.pl
Powyższe porady są uzupełniające do konsultacji lekarskiej.
Ewa Kamińska - gabinet 
bioterapeutyczny w katalogu Gwiazdor