Natura jest nauczycielką nas wszystkich. We wszechświecie istnieje określony porządek rzeczy, z którego wynika harmonia i równowaga. Ludzki organizm posiada ten sam rodzaj wewnętrznej inteligencji (rozum ciała), co systemy natury. Powinniśmy, zatem obserwować mądrość naszego ciała, nerwów i zmysłów, bo one przekazują nam wszystkie informacje o swoich potrzebach.
Bioenergoterapia

Narodziny bioenergoterapii
Korzystając na co dzień z dobrodziejstw współczesnej medycyny, obserwujemy na całym świecie, popierany zresztą przez Międzynarodową Organizację Zdrowia WHO, renesans tradycyjnej, holistycznej czyli całościowej medycyny, zwłaszcza chińskiej. Nihil novi sub Sole – nic nowego pod słońcem, lekarze chińscy wiedzieli o tym już przed ponad 2 tysiącami lat.
Dwie siostry - Medycyna akademicka i komplementarna
Za ojców medycyny traktuje się Hipokratesa z Kos, Paracelsusa i Galena, chociaż praktykowali w sposób, który dziś nazywamy niekonwencjonalnym (alternatywnym, komplementarnym czy naturalnym). Dopiero z początkiem XIX w. medycyna zwana dziś akademicką przyjęła nowe założenia lekceważąc tradycję przeszłości. Od niedawna medycyna dopuszcza fakt, że człowiek jest wielowymiarowy, a choroba jednego organu wpływa na funkcjonowanie pozostałych. Otwarcie na medycynę komplementarną wzrosnąć z kilku powodów: coraz większego rozczarowania pacjentów rezultatami terapii klasycznych, poszukiwania nadziei i kuracji pozbawionych skutków ubocznych. Wzrosła również świadomość społeczeństwa o istniejącej współpracy medycyny oficjalnej z paramedycyną na Zachodzie. Wystarczy spojrzeć na półki księgarskie, gdzie widać liczne tytuły propagujące naturalne metody leczenia, by zorientować się jak duże jest zapotrzebowanie na wiedzę z tej dziedziny. Świadczy to o dużej gotowości społeczeństwa do zajęcia się swoim zdrowiem świadomie i bez skutków niepożądanych.
Who a medycyna komplementarna
Od wieków poza medycyną konwencjonalną istniało wiele praktyk medycznych. Przedstawiciele medycyny akademickiej (konwencjonalnej) odnoszą się do nich sceptycznie, a nawet wrogo, co wynika przeważnie z niedoinformowania. Z ramienia WHO przeprowadzono liczne badania, w których brali udział przedstawiciele 25 państw oraz wiele organizacji międzynarodowych i instytucji naukowych, niestety bez udziału Polski. Wspomniane badania przyniosły rezultat w postaci oficjalnego stanowiska zatwierdzonego 28 maja 2003 roku:
1.WHO (i USA) w odniesieniu do medycyny niekonwencjonalnej (alternatywnej) i komplementarnej stosuje nazwę Traditional Medicine/Complementary and Alternativ Medicine – w skrócie TM/CAM.
2. TM/CAM zawiera różnorodne praktyki lecznicze, wiedzę i przekonania obejmujące leki oparte na roślinach, zwierzętach i minerałach, terapie duchowe, techniki manualne oraz ćwiczenia fizyczne. Metody te są stosowane dla poprawy samopoczucia, leczenia, diagnozowania albo zapobiegania chorobom.
3.tradycyjna wiedza medyczna jest własnością społeczeństw oraz narodów, z których się wywodzi i powinna być w pełni szanowana. Potrzebna jest polityka państwowa, która zastosuje program włączenia MT/CAM w zintegrowany krajowy system opieki zdrowotnej.
4.konieczność opracowania zasad bezpieczeństwa, skuteczności i jakości terapii,
5.WHO kładzie nacisk na szeroką dostępność prawidłowo stosowanej medycyny komplementarnej.
Elektryczny potencjał napięciowy
Każda komórka i każdy narząd mają swój większy lub mniejszy potencjał napięciowy. Od poziomu energii – polaryzacji komórki w narządach zależy stan zdrowia. Skóra i tkanka podskórna człowieka tworzy rodzaj osłony siatkowej o określonej przewodności. Ekran ten zapobiega stratom energii życiowej. Nasze ciało jest spolaryzowane magnetycznie. Wiąże się to z zagęszczeniem elektronów i właściwościami biopola (aury). Istnieje ścisły związek między stanem narządów wewnętrznych a wartościami przewodności elektrycznej. Osłabienie, choroba danych narządów objawia się jako obniżenie oporu elektrycznego oraz podwyższeniem przewodności elektrycznej. Nowoczesna nauka umożliwia weryfikacje zagadnień energetyki ciał żywych. Emanacje energii można zmierzyć za pomocą mierników pola elektromagnetycznego, można sfotografować a nawet obejrzeć za pomocą kamery termowizyjnej. Energię można mierzyć też przy pomocy przyrządów radiestezyjnych lub odczuciami w dłoni lub też odczucie całym ciałem. O istnieniu energii świadczą również różne energetyczne doznania podczas zabiegu bioterapii. Powtarzające się elementy: mrowienie, „prądy”, gorąco, ciężkość, zawroty, przyciąganie, odpychanie, senność.
Przepływ energi - moc dłoni
Dłonie człowieka to nie tylko istotny narząd wykorzystywany do pracy, ale również ważna część ciała, służąca do pobierania energii z otoczenia, przekształcania jej i przekazywania innym ludziom. Badania naukowe potwierdzają, że pole elektromagnetyczne (aura, biopole) wokół człowieka zmienia się w wyniku każdego ruchu dłoni.
Terapia zgodna z naturą
Człowiek to zjednoczenie ciała i ducha. Doskonałym wyrazem holistycznego podejścia do człowieka jest bioenergoterapia. Oddziaływując na ciało, wpływa również również na ducha i psychikę. Usprawnia przepływ informacji z centralnego układu nerwowego do wszystkich narządów. Wzmacnia je i regeneruje całego człowieka.
Bioenergoterapia sposobem na stres
Jesteśmy żyjącym zapisem własnej historii. W naszych ciałach znajdują się informacje na temat każdego wydarzenia i wszelkich relacji z ludźmi, od okresu prenatalnego aż do dzisiaj. Choroby nawracające wynikają z powtarzania negatywnych wzorców (sposobu poruszania się, diety, przeżywanych emocji i przekonań).
Na energię życiową wpływ mają:
Przyczyny psychiczne – nasze myśli i uczucia:
 • złość i wściekłość przenoszą energię ku górze (zaczerwieniona twarz, powiększone żyły na skroniach),
 • troska i frasunek spiętrzają energię,
 • smutek i depresja wyczerpują siły życiowe (osłabienie, poddanie się, nawet śmierć),
 • lęk sprowadza energię życiową w dół (niekontrolowane oddanie moczu pod wpływem silnego strachu),
 • nadmierna radość rozprasza siły życiowe (zatrzymanie akcji serca),
 • traumy, nagłe tragiczne wydarzenia, wypadki, których nie zapomnieliśmy i nosimy w sobie,
 • urazy, nienawiść, brak wybaczenia (powstawanie guzów, raka).
Zwłaszcza serce i wątroba reagują na silne emocje!

Przyczyny zewnętrzne:
 • Promieniowanie elektromagnetyczne, wytwarzane przez urządzenia techniczne (komputery, tel. komórkowe, przewody elektryczne!),
 • Promieniowanie geopatyczne (podziemne cieki wodne – żyły),
 • Niewłaściwe odżywianie (skażenie żywności),
 • Zanieczyszczenie powietrza i wody,
 • Niedostatek ruchu,
 • Używki i narkotyki.
Powyższe porady są uzupełniające do konsultacji lekarskiej.
Ewa Kamińska - gabinet 
bioterapeutyczny w katalogu Gwiazdor